ALEV AĞACI

 

 

ÖZELLÝÐÝ 

 

10 m.'ye kdar boylanabilen, 5 m.'ye kadar taç çapý yapabilen, boylu çalýlardýr.

Gövde kahverengidir. Yapraklar parlak yeþil renkte kalýn, kenarlara düzenli diziliþlidir.

Yeni sürgünler alev kýrmýzýsý renktedir. Bitkinin adý buradan gelmektedir.
Çiçekler beyaz renkli, tek tek deðil þemsiye tipi kurullar halindedir.

Meyeler küçük ve önemsizdir. Çelik ile üretilirler. Park ve bahçe düzenlemelerinde ilkbahardaki gösteriþli rengi nedeniyle vurgu amaçlý soliter veya gruplar halinde kullanýlýrlar.

 

 

8 -10-12-14 KUTURUNDE ALEV AÐAÇLAIMIZ BULUNMAKTADIR  HER BOY VE EBATTA  BULUNDÜGÜ GÝBÝ ÇALI OLARAK ELÝMÝZDE MEVCUTTUR.